Books

Books

14 December 2010

Sumbangan Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang Keilmuan

Islam telah melahirkan antara tamadun manusia yang terunggul di dunia. Ilmuan serta cendekiwan Islam seperti Ibnu Sina atau Avicenna, Ibn Rushd atau Averroes dan Al-Khawarizmi telah menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dunia. Malahan pembangunan ilmu dalam Dunia Islam telah diakui sebagai pemangkin kepada Zaman Pembaharuan (bahasa Inggeris: Renaissance) di Eropah yang akhirnya melahirkan satu tamadun yang gemilang di sana. Malah sejarahwan barat Robert Briffault telah mengakui betapa barat terhutang budi kepada orang-orang Islam:

For although not a single aspect of European growth in with the decisive influence of Islamic civilization is not traceable, nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power with constitute the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory - natural science and scientific spirit. Science is the momentous contribution of Arab Civilization to the modern world. It was not science only which brought Europe back to life. Other and mainfold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life.

Bangsa Barat khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari pelbagai jenis ilmu dari dunia Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu melewati ilmu-ilmu falsafah, perubatan, astronomi, matematik, logik, akhlak, kimia dan algebra. Lahir universiti-universiti Naples, Bologna, Universiti Paris, Oxford dan Koln, akhirnya Eropah berjaya melepasi Zaman Gelap meluncur menuju Zaman Pembaharuan. Ilmu-ilmu dari dunia Islam telah membawa kejayaan besar kepada bangsa Eropah.Rujukan : Shaikh Abdullah Hassan Mydin. 2006. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TISA). Pulau Pinang:  PPPJJ-USM, Malaysia. Hal. 86

No comments: