Books

Books

22 March 2012

Zaman Renaissance Di Eropah


Zaman Renaissance merupakan satu sempadan antara zaman kegelapan dan pencerahan di Eropah. Latar belakang Eropah zaman gelap iaitu zaman tertutup dari sudut ekonomi,politik dan sosial serta pemikiran yang dikuasai oleh pihak gereja. Rakyat pula pada ketika itu terpaksa bergantung kepada golongan bangsawan.
Latar belakang Eropah selepas zaman gelap iaitu zaman berlaku perubahan sikap dam membuka minda serta membawa fahaman baru.


Pengertian Renaissance :
Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang bermaksud pemulihan atau menghidupkan semula aspek kebudayaan dengan memberi penekanan terhadap pemulihan budaya meliputi aspek ilmu pengetahuan seperti sains, sastera dan seni klasik yang pernah menjulang Eropah sebagai pusat peradaban dunia pada ketika itu.

Zaman Renaissance berlangsung selama dua abad dari pertengahan abad ke 14 sehingga pertengahan abad ke 16. Ianya bermula di Itali kemudian telah merebak ke seluruh Eropah melalui perkembangan intelektual dan pemikiran manusia.

Zaman kebangkitan atau kelahiran semula dan pemulihan budaya masyarakat Eropah. Hasil daripada Renaissance telah membuka jalan kepada kelahiran pelbagai aliran baru Eropah hingga abad ke 18 seperti Humanisme, rsionalisme, nasionalisme dan absolutisme.

Sumbangan Renaissance Kepada Eropah :

08 March 2012

Siapa Islamis Sebenar?

Ramai yang menghantar mesej kepada saya meminta saya mengulas tentang kenyataan terbaru Tun Mahathir Mohamad berhubung dengan hudud. Juga ada yang menyatakan saya double-standardapabila tiba kepada Tun Mahathir saya selalu mengelakkan untuk mengulas disebabkan saya ada hubungan baik dengan beliau.

Sebenarnya, ia disebabkan saya di UK dan baru sahaja tahu isu itu apabila dibangkitkan oleh rakan-rakan ‘tweet' (not twit). Jika saya di Malaysia, mungkin saya akan hubungi Tun sendiri, tapi jarak jauh menghalang hasrat tersebut.

Asas hukum hudud disebut dalam al-Quran seperti hukum potong tangan pencuri dan sebat bagi yang menuduh orang lain berzina dan yang berzina. Kewujudan hukum tersebut dalam al-Quran memang qat'i iaitu pasti tanpa sebarang takwilan lagi.

Ini disebut sebagai qat'iya thubut. Namun perbahasan ataupun pendetilan hukum tersebut seperti syarat-syarat hukum itu dilaksanakan, konteks perlaksanaan hukum dan segala pendetilan yang lain kebanyakannya adalah ijtihad ulama fekah.

Kebanyakan ijtihad itu berasaskan kefahaman mereka terhadap nas-nas yang zanni (speculative text l zanniyyat dilalah) iaitu nas-nas al-Quran atau hadis yang mempunyai pelbagai pentafsiran ataupun takwilan.

Ijtihad itu terdedah kepada penilaian semula dengan menggunakan ijtihad yang lain. Berbeza pandangan dalam perkara ijtihad, bukan satu kesalahan akidah pun.

Setelah saya tonton video Tun Mahathir tersebut, saya dapati ada kesilapan dalam menggunakan istilah. Tun Mahathir mungkin memahami hudud itu sebagai perbahasan fekah berkaitan hudud, maka beliau menyatakan hudud tiada dalam al-Quran.

Namun dalam masa yang sama beliau menyebut hanya ada beberapa hukum yang disebut secara umum. Di sini kesilapan beliau dalam menggunakan perkataan hudud tiada dalam al-Quran, sedangkan asas hukum tersebut memang ada dalam al-Quran.

Harap Tun Mahathir dapat membetulkan kenyataan tersebut. Namun kenyataan beliau bahawa yang penting hendaklah ditegakkan keadilan, memang sedang dipakai oleh ramai ‘Islamist' di masa kini.

Kerangka sekular

Minggu ini saya memohon dari Prof Tariq Ramadan untuk mengikuti kelas beliau ‘Political Islam, Islamism and Modern Islamic Movements'. Beliau membahaskan perkembangan golongan Islamistdi Turki hari ini.

Beliau meminta para pelajarnya memberikan, apakah golonganIslamist di Turki itu masih layak digelar Islamist ataupun tidak? Pelbagai pandangan diberikan oleh para pelajarnya.

Kesimpulan dibiarkan terbuka. Kelas bersambung minggu hadapan. Maka saya terfikir untuk menyentuh tajuk ini dalam tulisan kali ini.
Ya, memang satu perkembangan yang menarik apabila Islamist di Turki tidak lagi melaungkan slogan perlaksanaan undang-undang syariah seperti hudud. Bahkan mereka bersedia untuk bekerja dan membangunkan negara dalam kerangka sekular (secular framework).

Mereka menegak nilai-nilai Islam seperti ketelusan, amanah, berdisiplin dan lain-lain. Mereka tidak mengubah perlembagaan, sebaliknya bekerja dan memberi nafas kepada Islam dalam kerangka yang ada, tanpa menzahirkan perjuangan menentang secularism.

Isu hijab (tudung) di universiti di Turki yang tidak dibenar sebelum ini diatasi dengan pelantikan pentadbiran yang mempunyai yang lebih luas tentang undang-undang tersebut.

Sehingga John L Esposito dalam The Oxford Encyclopedia of Islamic World di bawah tajuk secularism menafsirkan perkembangan Islamistdi Turki sebenarnya bukan pertarungan antara Islamism dansecularism, tetapi sebenarnya pertarungan dalam mentafsirkan konsep secularism itu sendiri.

02 March 2012

Satu Jenayah Jika Manipulasi Data Peribadi


Ramai pengguna telefon bimbit berungut bila menerima panggilan telefon atau teks pesanan ringkas (SMS) daripada pihak yang tidak dikenali untuk sesuatu perkhidmatan termasuk insurans, pinjaman bank dan kad kredit.
   
"Ada yang tawarkan promosi percutian percuma yang bersyarat. Perlu hadir taklimat selama 30 minit sebelum ditawar pakej percutian beribu-ribu ringgit.
   
"Minta kad kredit, bermacam-macam janji sehingga ke tahap penginapan percuma untuk hotel di luar negara. Menyusahkan kerana bila terima panggilan wakil jualan yang bertubi-tubi ini, kita pun termakan ajakan dan desakan,” jelas seorang pengguna, Leila (bukan nama sebenar), yang meluahkan rasa hairan bagaimana nombor telefon bimbitnya diperoleh wakil jualan.
   
Pada Mei 2010, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 diluluskan di Parlimen dan diwartakan pada Jun tahun yang sama.
   
Bagaimanapun, ia dijangka dikuatkuasakan sekitar Jun ini.


Dijamin terpelihara
   
Apabila berkuatkuasanya akta ini, semua aspek perlindungan data peribadi untuk tujuan komersil akan dijamin terpelihara.
   
Di bawah Fasal 4 akta ini, data peribadi ditakrifkan sebagai ‘apa-apa juga maklumat berkenaan dengan transaksi komersil yang tersimpan dan dikendalikan secara automatik atau dalam sistem fail'.
   
Ini bermaksud ia berhubungkait, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan seorang subjek data termasuk data peribadi sensitif dan pernyataan mengenai subjek data berkenaan.     
   
Data peribadi sensitif meliputi data peribadi berhubung kesihatan atau keadaan fizikal dan mental seorang subjek data, pendapat politiknya dan kepercayaan agama.
   
Mereka yang menyalahguna maklumat yang diperolehi boleh dikenakan hukuman denda maksimum tidak melebihi RM500,000 dengan kebarangkalian hukuman penjara maksimum tidak melebihi tiga tahun, bergantung kepada jenis kesalahan.
   
Mahkamah sesyen mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan mana-mana kesalahan di bawah akta ini.

Jenayah baru

Di bawah akta ini beberapa kesalahan jenayah baru diwujudkan dan ia tidak menyerupai kesalahan jenayah lain yang termaktub hukumannya di bawah Kanun Keseksaan.
   
Antara kesalahan jenayah ini termasuk kegagalan pengguna data di kalangan pertubuhan perbadanan untuk beberapa perkara seperti mendaftar, pelanggaran prinsip perlindungan data, penjualan data, pemindahan data tanpa perlindungan yang mencukupi dan pengumpulan menyalahi undang-undang.
   
Prof Abu Bakar Munir, pensyarah di fakulti undang-undang Universiti Malaya turut membentangkan kertas kerja pada seminar yang diadakan baru-baru ini, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat terutama pengguna data tentang akta yang bakal dikuatkuasakan itu.
   
"Saya terlibat membantu Singapura dalam proses menyediakan draf untuk akta ini digunapakai di sana tidak lama lagi. Untuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 di negara kita ini, saya diberi kepercayaan sebagai penasihat. Akta ini merangkumi 7 prinsip dan ia tidak terpakai langsung untuk penggunaan secara rekreasi seperti penggunaan data peribadi untuk hal-hal persendirian, keluarga dan isi rumah.
   
"Akta ini melindungi subjek data atau individu yang menjadi empunya kepada data itu," jelas Prof. Abu Bakar.
   
Antara seksyen-seksyen yang terkandung dalam akta ini yang menjelaskan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman ialah seksyen 40(3) iaitu memproses data sensitif, 38(4) iaitu memproses data setelah kebenaran untuknya ditarikbalik dan 130(3); mengumpul, menzahirkan atau mengusahakan penzahiran data secara menyalahi undang-undang.
   
Akta ini juga baru diluluskan di beberapa negara di rantau ini seperti Korea dan Taiwan.

The Number One Way Hackers Get Into Protected Systems By Guessing The Password


The number one way hackers get into protected systems isn't through a fancy technical exploit. It's by guessing the password.

That's not too hard when the most common password used on business systems is "Password1."

There's a technical reason for Password1's popularity: It's got an upper-case letter, a number and nine characters. That satisfies the complexity rules for many systems, including the default settings for Microsoft's widely used Active Directory identity management software.

Security services firm Trustwave spotlighted the "Password1" problem in its recently released "2012 Global Security Report," which summarizes the firm's findings from nearly 2 million network vulnerability scans and 300 recent security breach investigations.

Around 5% of passwords involve a variation of the word "password," the company's researchers found. The runner-up, "welcome," turns up in more than 1%.

Easily guessable or entirely blank passwords were the most common vulnerability Trustwave's SpiderLabs unit found in its penetration tests last year on clients' systems. The firm set an assortment of widely available password-cracking tools loose on 2.5 million passwords, and successfully broke more than 200,000 of them.

Verizon came up with similar results in its 2012 Data Breach Investigations Report, one of the security industry's most comprehensive annual studies. The full report will be released in several months, but Verizon previewed some of its findings at this week's RSA conference in San Francisco.

Exploiting weak or guessable passwords was the top method attackers used to gain access last year. It played a role in 29% of the security breaches Verizon's response team investigated.

Verizon's scariest finding was that attackers are often inside victims' networks for months or years before they're discovered. Less than 20% of the intrusions Verizon studied were discovered within days, let alone hours.

Even scarier: Few companies discovered the breach on their own. More than two-thirds learned they'd been attacked only after an external party, such as a law-enforcement agency, notified them. Trustwave's findings were almost identical: Only 16% of the cases it investigated last year were internally detected.

So if your password is something guessable, what's the best way to make it more secure? Make it longer.

Adding complexity to your password -- swapping "password" for "p@S$w0rd" -- protects against so-called "dictionary" attacks, which automatically check against a list of standard words.

But attackers are increasingly using brute-force tools that simply cycle through all possible character combinations. Length is the only effective guard against those. A seven-character password has 70 trillion possible combinations; an eight-character password takes that to more than 6 quadrillion.

Even a few quadrillion options isn't a big deal for modern machines, though. Using a $1,500 computer built with off-the-shelf parts, it took Trustwave just 10 hours to harvest its 200,000 broken passwords.

"We've got to get ourselves using stuff larger than human memory capacity," independent security researcher Dan Kaminsky said during an RSA presentation on why passwords don't work.

He acknowledged that it's an uphill fight. Biometric authentication, smartcards, one-time key generators and other solutions can increase security, but at the cost of adding complexity.

"The fundamental win of the password over every other authentication technology is its utter simplicity on every device," Kaminsky said. "This is, of course, also their fundamental failing." To top of page


Fromhttp://finance.yahoo.com/news/if-you-re-using--password1---change-it--now-.html